Oplevering OEE-systeem

04/07/2018 – Onlangs heeft de oplevering van een OEE-systeem (Overall Equipment Effectiveness) plaatsgevonden bij een productiebedrijf van kip-snacks. Op deze productie locatie is een eigen waterzuivering voorzien. Het OEE-systeem is ingezet om de zuivering beter te beheersen op het gebied van efficiency, storingen en preventief onderhoud. Mede ter voorkoming van het overmatig lozen van vervuild water op het openbare riool, heeft de klant gekozen voor dit systeem. Hiermee worden middels trendgrafieken en historical data de statussen van de zuivering gevisualiseerd, gelogd en traceerbaar gemaakt. Tevens is een telefonisch meldsysteem met gesproken tekst voorzien. Middels dit OEE-systeem kan men tijdig en sneller de storingen verhelpen. Daarnaast kan men op basis van de beschikbare informatie efficiënter preventief onderhoud verricht worden.
Het totale fabrieksproject is in meerdere fasen opgedeeld welke aansluitend zullen gaan volgen.

Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van een OEE-systeem, neem dan gerust contact met ons op.